Lijfrente en pensioen

Lijfrente

Voor Financieel Advies is een specialist in lijfrentevraagstukken. De fiscale wet- en regelgeving is erg complex geworden. Met behulp van een lijfrente kunt u positief invloed uitoefenen op het toekomstig besteedbaar inkomen.

Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden. Een Integraal Financieel Plan geeft u inzicht in het nut van een lijfrentevoorziening en u weet meteen of het fiscaal interessant is.

“Mijn man is in juni met pensioen gegaan, ik moest echter nog 3 jaar door. Dat bleek helemaal niet nodig te zijn. Renzo heeft een financiële planning gemaakt en heeft ons pensioen naar voren gehaald zonder dat we veel moesten inleveren.

We zijn erg blij met deze oplossing en genieten nu samen van de vrije tijd.”

De lijfrente is te onderscheiden in twee fases

Uitkeringsfase
Een lijfrente is een periodieke uitkering die dient als aanvulling op het (pensioen) inkomen. De uitkering is belast met inkomstenbelasting (hoofdregel). Bij aanvang van zo’n uitkering stort u eenmalig een bedrag (koopsom). U koopt hiermee de lijfrente-uitkering.

Toegestane vormen:

  • Levenslange Oudedagslijfrente, ingang kan op elk moment, looptijd is minimaal 20 jaar plus het aantal jaren jonger dan 65 jaar of AOW leeftijd.
  • Tijdelijke Oudedagslijfrente, ingang vanaf 65 jaar of vanaf AOW-leeftijd, looptijd min. 5 jaar.
  • Overbruggingslijfrente, ingang voor 65 jaar of voor AOW-leeftijd, einddatum tot 65 jaar of AOW-leeftijd.
  • Nabestaandenlijfrente, als de rechthebbende tijdens de opbouwfase komt te overlijden dient het kapitaal in principe te worden omgezet in een nabestaandenlijfrente. De spelregels van deze uitkering zijn afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde.
Opbouwfase
Om tot een lijfrente-uitkering te komen dient u te sparen, te beleggen of te reserveren. Dit kan via een eenmalige- of periodieke inleg in een bancaire lijfrenterekening of in een lijfrenteverzekering.

U kunt kiezen tussen sparen, beleggen of een combinatie hiervan. De inleg/premie is fiscaal aftrekbaar als u aan de voorwaarden voldoet.

Voor IB-ondernemers is dit zeker een belangrijke voorziening. Gezien de versobering van veel pensioenregelingen kan dit ook voor particulieren een prima instrument zijn.

“Mijn zogenaamde Oud Regime Lijfrente polis bereikt de einddatum. Renzo tipte mij over de mogelijkheden om deze te schenken aan de kinderen.”

Alles over Lijfrente

 

Sparen of Beleggen

Afhankelijk van uw risicobereidheid maakt u een keuze tussen sparen, beleggen of een combinatie hiervan. Uiteraard helpen wij u hiermee, maar u ziet een groot verschil in maandelijks inleg bij een gemiddeld rendement van 1,50 % of 4,50 %.

Twee voorbeelden

Voorbeeld 1: spaartermijn 30 jaar
Van 67 tot 77 jaar (10jr) Van 67 tot 82 jaar (15jr)
Gewenste uitkering € 750 bruto p/m € 1.000 bruto p/m
Benodigde koopsom € 83.525 € 157.644
Spaartermijn 30 jaar Spaartermijn 30 jaar
Bij een rendement 1,5 % € 184 p/m € 347 p/m
Bij een rendement 4,5 % € 110 p/m € 208 p/m
Voorbeeld 2: spaartermijn 21 of 22 jaar
Van 67 tot 77 jaar (10jr) Van 67 tot 82 jaar (15jr)
Gewenste uitkering € 750 bruto p/m € 1.000 bruto p/m
Benodigde koopsom € 83.525 € 157.644
Spaartermijn 21 jaar Spaartermijn 22 jaar
Bij een rendement 1,5 % € 282 p/m € 532 p/m
Bij een rendement 4,5 % € 200 p/m € 377 p/m

“Voor pensioen in eigen beheer (dga) of voor collectieve regelingen (personeel)
hebben we meer dan goede professionals in ons netwerk”

Pensioen

Pensioen is een verzamelbegrip voor het totale inkomen dat u te besteden heeft vanaf uw AOW-leeftijd. Het gaat er immers om wat u overhoudt voor ‘de bakker, de slager en de groenteboer’.

Pensioen via uw werkgever is een onderdeel van uw besteedbaar inkomen. Uw uitgaven spelen hierin een belangrijk rol, denk bijvoorbeeld aan de hypotheeklasten vanaf uw pensioenleeftijd.

Pensioen is redelijk flexibel in te vullen. U kunt het eenvoudig eerder in laten gaan, u hoeft niet persé te wachten tot de AOW-leeftijd.

Voor Financieel Advies helpt u graag inzicht te geven in de pensioenmogelijkheden, als onderdeel van een Integraal Financieel Plan.

“Blij dat mijn pensioen zo goed geregeld is. Dat geeft rust in mijn hoofd en de ruimte om wat extra’s te kunnen doen.”