Inkomensverlies

Het is iets waar we liever niet over nadenken. Maar wat als u er morgen alleen voor staat of langere tijd niet kunt werken? Een aangrijpende emotionele gebeurtenis. Weet u ook wat dit in financiële zin voor u betekent?

Voor Financieel Advies maakt uw financiën inzichtelijk. In het Integraal Financieel Plan brengen we de financiële risico’s van overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in kaart.

“Ik zei tegen mijn man: wij hoeven ons toch geen zorgen te maken, de hypotheek wordt immers volledig afgelost bij overlijden. Dit bleek toch heel anders uit te pakken.

Uit de analyse bleek dat we toch € 1.200 netto per maand minder te besteden hadden. Een extra Overlijdensrisicoverzekering bood uitkomst”.

Overlijdensrisico

Waar wringt de schoen?
Alleen naar de hypotheekschuld kijken en daar een sluitende verzekering voor regelen is te simpel gedacht.
Voor Financieel Advies maakt een Integraal Financieel Plan en kijkt wat u uiteindelijk overhoudt aan besteedbaar inkomen.

Wij houden bijvoorbeeld rekening met:

 • Wat verdient u zelf nog, als langstlevende partner?
 • Hoe hoog is het levenslang Partnerpensioen?
 • Is er een tijdelijk Wezenpensioen verzekerd?
 • Heeft u recht op een ANW-uitkering (kinderen tot 18 jaar)?
 • Is er wellicht een ANW–hiaatverzekering?
 • Krijgt u dan zorgtoeslag?
 • Krijgt u nog kindgebondenbudget?
 • Hoe lang heeft u nog een fiscale heffingskorting (combinatiekorting)?
Ondernemer
Bent u ondernemer, dan is het absoluut van belang dat u de risico’s in beeld laat brengen. U heeft namelijk geen actieve pensioenregeling meer en daarmee ook geen of nauwelijks partnerpensioen.

Wanneer een Overlijdensrisicoverzekering?

 • Als inkomensvoorziening bij overlijden.
 • Als (extra) aflossing voor de hypotheek.
 • Als compagnonsverzekering.

Geen hypotheek meer hebben is prettig, noodgedwongen de woning verkopen is iets anders.

Het zou fijn zijn als de kinderen nog steeds kunnen studeren.

Voordelig een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Premies voor een Overlijdensrisicoverzekering zijn zeer betaalbaar en geven u financiële rust. Laat u door ons adviseren. Bel gerust voor een premievergelijking.

Het is binnenkort mogelijk om via deze website online een Overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

“Onze bestaande ORV is verhoogd van € 150.000 naar € 225.000 en de looptijd verlengd van nog 13 jaar naar 25 jaar. De premie van € 40 per maand is nagenoeg gelijk gebleven.”

Arbeidsongeschiktheid

Kans is 1 op 10

Elk jaar opnieuw raken gemiddeld 27.000 mensen arbeidsongeschikt, door ziekte of een ongeval. Op dit moment ontvangen circa 820.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is ruim 11% van de beroepsbevolking in Nederland. De kans dat het u overkomt tijdens uw werkzame leven is dus ruim 1 op 10.

Loondienst
Als u in loondienst bent is er een vangnet; eerst betaalt uw werkgever uw salaris (gedeeltelijk) door, daarna komt u in de zogenaamde wet WIA, een overheidsvoorziening.

Voor Financieel Advies legt u graag uit wat deze wet betekent voor uw besteedbaar inkomen, voor uw portemonnee. Lukt het u niet om € 700 tot € 1.000 netto p/m te bezuinigen, dan is een verzekering wellicht slim.

Ondernemer
Bent u ondernemer, dan is er geen vangnet meer. Dit betekent dat u 100 % financieel risico loopt. U kunt zich hiervoor verzekeren via een verzekeraar of via het UWV (vrijwillig).

De AOV-verzekering, waarvan de premies overigens fiscaal aftrekbaar zijn, is niet de voordeligste verzekering. De premies zijn hoog omdat het risico dat u arbeidsongeschikt raakt groot is.

Voor Financieel Advies helpt u graag met het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen door Arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij met een Integraal Financieel Plan.

Kunt u als ondernemer de risico’s dragen?

 • Hoe is de liquiditeitspositie van uw onderneming?
 • Kan de onderneming voortbestaan als u als ‘sleutelfiguur’ (tijdelijk) uit de running bent?
 • Wat is uw onderneming waard?
 • Kunt u uw bedrijfspand wellicht gaan verhuren?
 • Is er privé voldoende spaarbuffer om een bepaalde periode door te komen?
 • Kan uw partner het verlies van inkomen opvangen door meer te gaan werken?
 • Zijn er privébezittingen die liquide gemaakt kunnen worden?
 • Hoe is de verhouding van uw hypotheekschuld ten opzichte van de marktwaarde?

“Ik dacht dat ik zelf wel euro’s zou kunnen reserveren voor de risico’s van Arbeidsongeschiktheid.

Na twee jaar had ik slechts € 10.000 gespaard, daar kan ik hooguit drie tot vier maanden mee overbruggen.”

Voordelig een Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Voor Financieel Advies helpt u met het samenstellen van de AOV-verzekering. De hoogte van de premie kunt u beïnvloeden door niet alles ‘goudgerand’ te verzekeren.

Wij helpen u met het maken van de keuzes. Wij maken daarbij gebruik van intelligente vergelijkingssoftware. Op die manier krijgt u het best passende product op prijs en voorwaarden. Neem contact op voor meer informatie.