Echtscheiding

Helaas strandt jaarlijks één op de drie relaties: huwelijken en samenwoonrelaties. Over het algemeen een periode waarin veel afspraken gemaakt moeten worden. Een goed moment om met een deskundig financieel adviseur in gesprek te gaan.

Voor Financieel Advies heeft veel ervaring met financiële vraagstukken, in de breedste zin van het woord. Om beter aansluiting te krijgen op fiscaal en juridisch gebied van echtscheidingen en relatiebreuken is Renzo in opleiding voor Register Financieel Echtscheiding Adviseur.

Financiële echtscheidingsvraagstukken

Wij helpen u graag om de eerste belangrijke vragen te kunnen beantwoorden. Vragen als:

  • Wie van ons kan in de eigen woning blijven wonen?
  • Kan de hypotheek worden overgenomen?
  • Hoe hoog worden dan de maandlasten?
  • Wat moeten we doen met de pensioenen en de lijfrentepolissen?
  • Krijgen we ook toeslagen, zoals zorgtoeslag en kindgebondenbudget?
  • Hoe komt mijn besteedbaar inkomen er uit te zien?
  • Welke rol speelt eventuele alimentatie?
  • Kan ik mij straks wel redden financieel?

“Onze mediator stuurde ons door naar Voor Financieel Advies. Dat hadden we beter eerst kunnen doen, dan hadden we geen ruzie gehad over wie er kon blijven wonen.”

Mediation

Voor Financieel Advies heeft een breed netwerk aan specialisten, waaronder de geregistreerde Family Mediator (Mfn). Wij brengen u graag in contact met de juiste professionals.

Het voordeel van een samenwerking tussen de Mediator en Voor Financieel Advies is een bundeling van kennis en ervaring. Emoties en feiten (cijfers) blijven gescheiden.

Met goede financiële afspraken is het wellicht mogelijk de woning / hypotheek over te nemen.

Werkzaamheden van de mediator

De mediator is bij uitstek geschikt om u te begeleiden in het maken van afspraken. Bijvoorbeeld voor een omgangsregeling voor de kinderen. De Mediator maakt ook de partner- en kinderalimentatieberekeningen en stelt een vermogensverdeling op. Input van Voor Financieel Advies helpt hierbij.

De mediator is altijd onpartijdig, bewaart de rust en de emoties in de gesprekken. Resultaat van succesvolle mediation:

 • Het Ouderschapsplan.
 • Een Echtscheidingsconvenant.
 • Indienen van een verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank (alleen dan advocaat nodig).